10% av hjärnan.

Frågad av question. Sorterad i Vetenskap

Är det så, som det sägs, att man bara använder 10% av sin hjärna och isåfall vad kan man göra för att använda mer än så?

5 Svar

En väldigt intressant fråga! Att man bara skulle använda 10% av hjärnan är en faktoid (ett påstående som allmänt hålls för sant men inte är det eller inte har några faktastöd). Hela hjärnan är aktiv hela tiden, annars skulle synapserna och neuronerna förtvina. Men hjärnan är mer eller mindre aktiv beroende på vad vi gör. Hjärnan är även en energislukare varpå vi inte kan använda hur mycket av hjärnan som helst på en gång. Läs mer om detta intressanta ämne på sidorna:
www.faktoider.nu/tionde.html
www.riksutstallningar.se/Templates/Article____4035.aspx

(0) (0) - Svar av mcfaster för 3 månader sedan

www.faktoider.nu ser ut som en rolig sida, den ska jag kika vidare på lite senare..

(0) (0) - Svar av question för 3 månader sedan

www.riksutstallningar.se/Templates/Article____4035.aspx

"Hjärnan består av nätverk av neuroner, där varje neuron deltar i flera nätverk men också bara är en i mängden inom varje nätverk. Detta gör att dess roller till viss del tas över av andra om den skulle försvinna. Även om en ansenlig mängd neuroner faller ifrån så fungerar nätverken – sämre, men de fungerar. Men alla neuroner är aktiva och används.

Neuroner och synapser som inte får några signaler förtvinar. Om vi hade oanvända neuroner skulle de försvinna tämligen omgående - vilket faktiskt sker under olika faser av hjärnans utveckling. Under fosterutvecklingen och de spädbarnsåren bildas det fler neuroner än vi senare använder, och de genomgår en fantastisk selektions- och självorganisationsprocess där gradvis en fungerande hjärna mejslas ut genom att användbara kopplingar förstärks och oanvända eller felaktiga kopplingar försvinner. Kvar blir en hjärna som vi använder till 100% men som kan tränas till enorm begåvning. "

Ja se där=)

(0) (0) - Svar av question för 3 månader sedan

I många år har människohjärnan liknats vid en dator, men upptäcker på senare tid visar att den jämförelsen inte gör hjärnan rättvisa.

Hur sätter man sig in i funktionen hos ett organ som har ungefär 50 miljarder neuroner med en miljon miljarder synapser (förbindelser) och som kan förmedla impulser sammanlagt kanske 10 miljoner miljarder gånger i sekunder?
Någon frågade doktor Richard M. Restak.
Hur svarade han?
Också den mest avancerade neuronnätsdatorns prestanda … motsvarar omkring en 10 tusendel av en husflugas mentala kapacitet.
Då förstår man att en dator inte på långa vägar kan mäta sig med människohjärnan som är så oerhört överlägsen flugans hjärna.
Vilken av människor tillverkad dator kan reparera sig själv, programmera om sig själv eller förbättra sig själv under årens gång?

När ett datorprogram behöver ändras, måste en programmerare skriva och lägga in nya kodade instruktioner.
Vår hjärna gör det arbetet automatiskt, både när vi är unga och när vi är gamla.
Man skulle inte överdriva om man sade att de mest avancerade datorerna är mycket primitiva i jämförelse med hjärnan.

Forskare har kallat hjärnan den mest komplicerade struktur vi känner och det mest komplexa objektet i universum.

(0) (0) - Svar av Svantesson för 4 månader sedan

Den forskare som kunde komma på hur vi ska använda hjärnan mer effektivt skulle få Nobelpriset.

(0) (1) - Svar av Key för 3 månader sedan

Ditt svar på frågan