Aktieköp intresseföretag första året

Frågad av Tobias. Sorterad i Allmänt

Mitt holdingbolag (mkt liten verksamhet) har köpt en fjärdedel av ett mindre bolag för 12500 kr. Läggs denna kostnad under övriga finansiella kostnader i resultaträkningen? I balansräkningens andra del läggs då 12500 som Eget kapital i intresseföretag dvs under bundet kapital eller hur redovisas det?

Inget svar ännu


Ditt svar på frågan