Aktieköp under Övriga finansiella kostnader?

Frågad av Tobias. Sorterad i Finans & Affärer

Mitt holdingbolag (mkt liten verksamhet) har köpt en fjärdedel av ett mindre bolag för 12500 kr. Läggs denna kostnad under övriga finansiella kostnader i resultaträkningen? I balansräkningen läggs då 12500 som Eget kapital i intresseföretag dvs under bundet kapital eller hur redovisas det?

Inget svar ännuSkaparen av frågan har valt att låsa den.