Avsluta TV-licens

Frågad av Ajaxschampo. Sorterad i Allmänt

Om jag har gjort mig av med min TV, kan jag då avsluta TV-licensen?

2 Svar

Bästa svaret

japp det kan du!

När avgiftsskyldigheten upphör

11 § TV-avgift skall betalas till dess att den avgiftsskyldige har anmält att hans eller hennes avgiftspliktiga innehav har upphört och anmälan har kommit in till RIKAB.
Om den avgiftsskyldige avlider upphör avgiftsskyldigheten per dödsdagen, om en anmälan som avses i första stycket kommer in till RIKAB inom tre månader från denna dag.
TV-avgift som avser tiden efter det att avgiftsskyldigheten har upphört enligt första eller andra stycket skall betalas tillbaka till den avgiftsskyldige eller dödsboet. Om beloppet är lägre än 150 kr, betalas det dock inte tillbaka. Lag (2006:798).

(1) (1) - Svar av Mailman för 1 månad sedan

Om du inte har något av följande så behöver du inte betala tv-avgift:

Tv
Video med kanalväljare
Dator med tv-kort
Videokamera med kanalväljare
Inspelningsbar DVD med kanalväljare/mottagare
Digital tv-mottagare

(0) (2) - Svar av mcfaster för 1 månad sedan

Ditt svar på frågan