Blir man vräkt om man får en varning av sin hyresvärd?

Frågad av Hepp. Sorterad i Hem & Trädgård

kan hyresvärden vräka mig som hyresgäst om jag fått en skriftlig varning för att jag hade en högljudd fest? Hur många varningar kan få?

1 Svar

Bästa svaret

Det beror på vad varningen grundar sig på.
Hyresvärden har rätt att vräka dig om du bl. a:

- inte betalar hyran senast en vecka efter förfallodagen.
- utan tillåtelse av hyresvärden hyr ut lghtn i andra hand.
- genom vårdslöshet är vållande till att ohyra förekommit i lghtn.
- utövar brottslig aktivitet i lghtn.
- stör omgivningen ( fest o dyl.), får däremot ej vräka förrän socialnämnden underrättats.

Källa: Sveriges rikes lag.

(1) (0) - Svar av Mailman för 14 dagar sedan

Ditt svar på frågan