”den sociologiska mannen” och ”den ekonomiska mannen”

Frågad av r0chii. Sorterad i Samhälle

Kan någon förklara utförligt det som kännetecknar homo sociologicus och vad som skiljer den från homo economicus. Vore tacksam för svar!

Inget svar ännu


Ditt svar på frågan