Före och Efter Kristus..

Frågad av *sara*. Sorterad i Allmänt

Är det så att vi räknar allting med Före å Efter Kristus? Tex, om jag skulle fråga när vikingatiden ägde rum, skulle jag få svaret då 800 e.K? Måste alla årtal snurra kring kristi födelse?
Finns det nån kultur eller religion som det inte snurras kring? Tycker det är så blandat med allting.. Vi säger stenåldern, järnåldern å bronsåldern, som inte har med relegion att göra, men samtidigt så räknar vi allting kring Jesus..

3 Svar

Bästa svaret

Första århundradet före Kristus omfattar 1 f.Kr. till 99 f.Kr. andra århundrade före Kristus 100 f.Kr. till 199 f.Kr. osv. man räknar alltså bakåt i tiden utifrån Kristi födelse på detta sätt.

I andra kalendrar räknas åren utifrån andra händelser. Den muslimska kalendern börjar 16 juli e. Kr. då Muhammeds flykt till Mekka ägde rum, medan den romerska kalendern började 21 april 753 f.Kr. då Rom grundades och den hebreiska kalendern började 7 oktober 3761 f.Kr. då Adam skapades.

Det här sättet att räkna kommer ifrån medeltidsmunken Dionysius Exiguus som fick i uppdrag år 525 att räkna ut när Jesus föddes och sedan skulle man kalla det år som följde för år 1, dvs ”det första året efter Kristi födelse” (Dessförinnan hade man inte alls haft någon liknande ”universell” tideräkning, utan man hade angett tiden för olika händelser efter varierande riktmärken, som till exempel "det tjugonde året efter kejsaren XX makttillträde", "år 76 efter en stads grundläggande" osv.)

Och ja, eftersom vikingatiden ägde rum cirka 790-1100 e.Kr så skulle du då få svaret i form av e.Kr. Och det måste väl inte direkt snurra kring kristi födelse men det är västvärldens sätt att räkna tiden.

Man har dock använt sig av "Anno Mundi" som innebar att man räknade årtal efter när världen skapades. Men det fanns givetvis olika upfarttningar om när den skapades. Och det är det enda räknesätt som inte direkt hade med religion att göra, religionen påverkade dock frågan om NÄR världen skapades.

Stenåldern, järnåldern och bronsåldern har att göra med de vapen som användes då. Stenåldern använde man sten som vapen, sen övergick ma till brons, och sen till järn.

Ref: wikipedia och så vidare......

(1) (0) - Svar av Mailman för 1 timme sedan

Man kanske bör tillägga att i många österländska kulturer räknar man ju med dynastier som tidsperioder eller eror, exempelvis Mingdynastin. Vi skulle alltså varit på Huset Bernadotte år 190.

(1) (0) - Svar av pg-robban för någon sekund sedan

Jo Jag vet, men i bibeln står det ingenting om att världen skapades genom big bang å sen dinosaurier. Där är det gud som skapade världen. Förstår inte varför vi vet att världen skapades av big bang å celler blev till djur under flera miljoner år, och sen går vi ändå efter BIBELN när det har å göra med år och tid.. I skolan får man en religiös utbildning om bibeln och så, men samtidigt hur människan egentligen kom till.. För ett tag sen frågade en flicka mig om jag tror på gud, Nej svarade jag då, å hon blev alladeles upprörd, för dom hade precis läst om det i skolan, så hon trodde såklart på det, men självklart ska man få tro på vad man vill, men måste man blanda ihop religion å fakta som vi gör???

(0) (0) - Svar av *sara* för någon sekund sedan

Ditt svar på frågan