Getingar

Frågad av Sorcer. Sorterad i Djur & Natur

Är det så att getingar dör när de förlorar taggen? Och i så fall, hur kommer det sig?

2 Svar

Nepp, det är bin som kan förlora gadden. Getingar är rovdjur och använder bla gadden för att bedöva sitt byte med. Om de skulle förlora den så skulle de inte kunna jaga.

Kuriosa: Humlor har gadd, den har inga hullingar och ett stick ger en brännande känsla. Det är alltså inte sant att de bränns om man tar på dem.

(0) (0) - Svar av webguide för 2 dagar sedan

"Till skillnad från bin, så är getingarnas gift inte enbart avsett att användas mot vertebrater (som oss). Bina är nectarinsamlande djur , medans getingar och bålgetingar jagar insekter. Med flera kilo honung i ett normalt bo av bin, är deras första uppgift att försvara honungen mot djur som fått smak för det söta, från möss och grävlingar till brunbjörn och människor. Getingar har på detta viset färre naturliga fiender. Detta förklarar anatomin hos binas gadd, ett bi förlorar sin gadd och sitt liv när den sticker en vertebrat. Vad de vinner på detta, är att giftet fortsätter att pumpas in från giftblåsan då denna följer med gadden ,vilket leder till att ungefär 0.1 mg gift kan pumpas in från varje bi. Getingar och bålgetingar använder sin gadd för att döda insekter. De har inte råd att vara slösaktiga med sitt gift , då de behöver giftet för att döda sina bytesdjur. De använder därför bara 0.01 mg."
Källa: www.muenster.org/hornissenschutz/swehornets.htm

(0) (0) - Svar av mcfaster för 1 dag sedan

Ditt svar på frågan