HIV-virus

Frågad av zincko. Sorterad i Vetenskap

Hur fungerar det om man har oskyddat sex med någon som är smittad av HIV får man det automatiskt eller finns det en chans att man inte får det?
Och hur fungerar det om man har ett öppet sår och sedan får blod i det från någon som är smittad? Får man HIV då?

1 Svar

Bästa svaret

Det går inte att svara på eftersom det beror på flera olika faktorer som inte syns utanpå människan och som vi bara delvis vet svaren på. Det kan bero på hur mycket virus den smittade har i kroppen eller om han/hon har en annan underlivsinfektion, t.ex. klamydia.

Att ha oskyddad sex innebär alltid en risk dock, generellt kan man säga att hiv-viruset har låg smittsamhet. Det är mycket större risk för kvinnan att bli smittad av en man än för en man att bli smittad av en kvinna.

Om du får blod i ditt sår från ngn som har hiv är smittorisken stora ja. Då är det ju en direkt "blod-överföring".

www.skane.se/templates/Page.aspx?id=79211

(2) (1) - Svar av Mailman för 8 timmar sedan

Ditt svar på frågan