Hur fungerar en hedgefond?

Frågad av Magnus500. Sorterad i Finans & Affärer

Hur investerar hedgefonder, när och varför är dom bra?

1 Svar

Bästa svaret

En hedgefond är ett sammanfattande begrepp för många olika typer av specialfonder.
De kan använda belåning, blankning(man säljer aktier som man inte själv äger. Man lånar aktier av ett institut, som en fond eller motsvarande, och säljer sedan dessa vidare på marknaden. Vid en senare tidpunkt köper man tillbaka aktierna, förhoppningsvis till ett lägre pris vilket därmed ger en vinst, för återlämning till den som ursprungligen lånade ut aktierna.) och placeringar i olika typer av derivat(samlingsnamn på en form av värdepapper.) för att öka sin avkastning. Namnet antyder att fonderna är baserade på hedging(vilket betyder minskar eller eliminerar risk.) men trots att affärsidén bygger på att fonden alltid ska ge positiv avkastning oavsett hur det går på börsen, så är det i praktiken fullt möjligt att fonden går med förlust.

De har också vanligen en prestationsbaserad avgift.

(2) (0) - Svar av zincko för 1 månad sedan

Ditt svar på frågan