Hur göra en 301:a

Frågad av webguide. Sorterad i Data & IT

Jag vill göra en 301:a för en fil enligt följande:
Från www.domännamn.se/?cat=1

Till www.domännamn.se/filnamn.php

Lite osäker på hur jag skriver i htaccess (för det måste göras där.)

1 Svar

Bästa svaret

RewriteEngine on
RewriteBase /

RewriteRule ^filnamn.php$ ?cat=1

För att kunna använda htaccess måste mod_rewrite vara installerat och aktiverat på din server.

(3) (0) - Svar av Joacim för 3 månader sedan

Ditt svar på frågan