Hur högt är trollenäs slott?

Frågad av Noobalid. Sorterad i Allmänt

Jag undrar hur högt trollenäs slott är från marken till högsta tornet. Eftersom det inte står något på wiki frågar jag desperat här.

Inget svar ännu


Ditt svar på frågan