Hur många dagars semester har man rätt till?

Frågad av Martin. Sorterad i Juridik

Om man har jobbat heltid över ett år, hur många semesterdagar har man då rätt till? Har man rätt till att planera när man vill ta ut dessa dagar?

4 Svar

Bästa svaret

Alla har rätt till fyra veckor sammanhängande semester under perioden juni-augusti. Utläggningen av huvudsemestern ska ske i samråd mellan arbetsgivare och fack. Kommer man inte överens bestämmer arbetsgivaren, men du har fortfarande rätt till fyra sammanhängande veckor under jun-aug.

Man har också rätt att spara 5 dagar per år i max fem år. Efter 5 år kan du alltså ha 25+25 dagars semester, och du har rätt att ta ut allt i en sammanhängande period.

En del kollektivavtal innehåller fler än 25 dagars betald sem, men 25 är det minsta antal dagar man har rätt till.

Man tjänar ihop till ungefär två semesterdagar per månad som man jobbar (under semesteråret 1 apr-31 mar). Började du jobba t.ex. den 1 okt har du alltså rätt till 6x2=12 dagars betald sem (1 okt-31 mar=6 mån) och 13 dagars obetald semester (eftersom alla har rätt till 25 dagar, men de behöver inte vara betalda).

(2) (0) - Svar av pkaze för 16 dagar sedan

I Sverige finns det en lag som är till för att ge den anställde rätt till ett visst antal dagar semester.

Ett semesterår löper från den 1 april till 31 mars efterföljande år. Alltså tjänar du in dina semesterdagar året innan semestern infaller.
Du har rätt till vanligtvis 25 semesterdagar.
Du har även oftast rätt att spara fem dagar och du har som lägst 20 semesterdagar.
Vad det gäller att planera själv när man vill ta ut de är upp till varje egen personalavdelning eller vd att bestämma hur man vill göra på just det företaget du är.

(2) (1) - Svar av Sara för 1 timme sedan

Kommunalanställda bl.a har rätt till 6 veckor men inte i rad.

(0) (0) - Svar av Key för 17 dagar sedan

Jag började jobba den 21/02/2012 och nu har sagt upp mig 12/09. Hur många semesterdsgar har jag? Obetald och betald?

(0) (0) - Svar av Idiot för 4 dagar sedan

Ditt svar på frågan