Hur många procent av Sveriges elförsörjning kommer från vindkraft?

Frågad av Baronen. Sorterad i Samhälle

Hur många procent eller promille av Sveriges elförsörjning kommer från vindkraft?

1 Svar

Bästa svaret

Idag knappt en procent. Målet är 10TWH år 2015 (vilket motsvarar ca 7% av dagens elförsörjning). Potentialen brukar dock anges som 30% i relation till dagens elförsörjning.

(2) (1) - Svar av EMC för 1 månad sedan

Ditt svar på frågan