jobbigt mattetal

Frågad av KalleBra. Sorterad i Allmänt

hur räknar jag ut: y=2-3x? jag behöver gjöra en graf av det och jag vet att grafen kommer vara proportionell.
y=3x-2 vet jag hur jag räknar ut... men när dom bytte plats blev det klurigt...

2 Svar

Bästa svaret

Den allmänna formeln för en rät linje är som bekant y=kx+m där k:et talar om lutningen och m var den skär y-axeln då x = 0. I det här fallet har vi bara flyttat om variablerna så att vi har y=m+kx.
Ett negativt k betyder att lutningen blir negativ, dvs grafen sjunker. Konstanten -3 betyder att för varje x-värde minskar den med 3 y-värden. m = 2 betyder att den skär x-axeln vid y=2. Nu är det inte så svårt att föreställa sig grafen.
Blev nog inte så korrekt matematiskt svar, men hoppas du förstår.

(4) (0) - Svar av pg-robban för 3 minuter sedan

så man räknar så här? jag skriver gånger som *

(vi antar att x=0)
y=2-3x
y=2-3*0 alltså y=2
(sen antar vi att x=1)
y=2-3*1 alltså y=-1

osv osv...

alltså om:
x = 0 så är y = 2
x = 1 så är y = -1
x = 2 så är y = -4 osv osv... och sedan ritar man bara in det i grafen helt enkelt? är det så du menar? ;)

(0) (0) - Svar av KalleBra för någon sekund sedan

Ditt svar på frågan