Kassaflödesanalys

Frågad av Mailman. Sorterad i Finans & Affärer

Vilka poster skall vanligtvis vara med i kassaflödesanalysens internt tillförda medel?

1 Svar

Debit och Kredit:)

(0) (2) - Svar av DeadSpirit för 4 dagar sedan

Ditt svar på frågan