Koll på GPS-kordinater

Frågad av Sportjohan. Sorterad i Teknik & Elektronik

Vad är det för skillnad på WGS84 och RT90 som finns på Eniro-kartan. Exempel WGS: N55*40`26.14". Exempel RT: x = 6172702. Är detta två olika kartsystem, eller?

2 Svar

Bästa svaret

WGS 84 står för World Geodetic System från 1984 och är ett globalt koordinatsystem för geografiska koordinater. RT 90 står för Rikets Triangelnät från 1990 och är ett rikstäckande rätvinkligt plant koordinatnät och är det referenssystem som allmänna svenska kartor baseras på.

(1) (0) - Svar av mcfaster för 3 timmar sedan

RT90 används mycket av räddningstjänsten, till exempel Brandkåren och Ambulansen.

(1) (0) - Svar av bamse011 för 5 dagar sedan

Ditt svar på frågan