problemlösning med ekvation

Frågad av fidow.

I Malmö, som byarna ovan ligger i, ska det också byggas lägenheter. I fjol
byggde PN Bygg 210 lägenheter färre än som blir färdiga i år. Nästa år ska
emellertid dubbelt så många lägenheter som i år bli färdiga. På tre år har då
950 lägenheter byggts färdiga. Hur många blir färdiga i år? och I en rektangel är den ena sidan 3 gånger så lång som den andra sidan. Om båda sidorna förlängs med bredden blir den nya omkretsen 96m längre än den gamla. Hur långa var sidorna från början?

Inget svar ännu


Ditt svar på frågan