Relativitet

Frågad av KalleBra. Sorterad i Allmänt

Jag har hört att allt är relativt förutom ljusets hastighet, men varför är inte ljusets hastighet det?

1 Svar

Redan på 1800-talet upptäcktes att ljusets hastighet alltid är lika, oavsett mätarens egen rörelse. Mätresultaten var förbluffande eftersom de inte överensstämde med lagen om addition av hastigheter. Förklaringen gavs 1905 i Albert Einsteins relativitetsteori enligt vilken tid och avstånd inte är några absoluta storheter, utan beroende av den relativa rörelsen mellan olika mätsystem.

Den fråga du ställer, varför just ljushastigheten alltid är konstant, är däremot inte möjlig att besvara, utan är helt enkelt ett grundläggande fysikaliskt faktum.

(0) (0) - Svar av Vilken för 4 dagar sedan

Ditt svar på frågan