Skevdelningsregeln?

Frågad av Mailman. Sorterad i Juridik

Vad innebär den s.k skevdelningsregeln inom juridik?

1 Svar

Bästa svaret

"Med skevdelningsregeln ÄktB 12:1 kan man jämka resultatet av bodelning till förmån för den make som har mest giftorättsgods. Den make som har mest giftorättsgods kan alltså undgå att det sammanlagda giftorättsgodset likadelas. Förutsättningarna är att det med hänsyn till äktenskapets längd men även till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är oskäligt att en make vid bodelning ska lämna egendom till den andra maken"
Läs mer om skevdelningsregeln här;
www.jus.umu.se/Kurser/Familjeratt/frageseminarium05.htm

(1) (0) - Svar av DeadSpirit för 1 timme sedan


Skaparen av frågan har valt att låsa den.