stålindustrin

Frågad av robban. Sorterad i Vetenskap

jag undrar vad stålindustrin har för miljöpåverkan och hur situationen ser ut idag.

1 Svar

Stålindustrin står för det mesta av Sveriges utsläpp av koldioxid, CO2. Transporter står för ca 20%, siffror jag hört om stålindustrin är ca 50%. Detta beroende på att man måste tillsätta kol för att reducera malmens järnoxid till rent järn. Om detta är det i allmänhet väldigt tyst i miljödebatten, man kan fråga sig varför.
En annan vinkel är att metallindustrin i Sverige förbrukar lika mycket energi som alla kärnkraftverk i Sverige tillsamans, ca 75 TWh/år. Om detta är det också väldigt tyst.

(0) (0) - Svar av V12 för 9 månader sedan

Ditt svar på frågan