Tror satanister att gud finns?

Frågad av Baronen. Sorterad i Samhälle

Eftersom kristna tror djävulen och helvetet existerar, tror då de som dyrkar djävulen att Gud och himmelriket existerar?

1 Svar

Bästa svaret

Det finns tre större inriktningar (självklart finns det många fler) inom satanism. Varav en av dessa tre är starkt troende på att Gud existerar och att djävulen slagit sig fri från Guds herravälde. De två andra inriktningarna handlar inte så mycket om Gud och Djävulen utan är istället inriktade på människans centrala roll i sitt eget liv. Därför är inte heller världen vi lever i särskild betydelsefull. Det vill säga är satanism ur detta perspektiv oerhört egocentriskt. Du skall alltid utgå från vad du själv upplever som bäst utifrån dina egna sinnen och känslor. Aldrig utifrån offrets.

"Får du lustkänslor av att stjäla, så skall du också göra det."

"Dämpas din ångest av att utöva hämnd, så skall du också göra det."

Ungefär så sammanfattade jag och religionsläraren satanism efter två veckors fördjupning. Tyvärr har jag inte namnen på tungan angående vad inriktningarna heter.

(3) (0) - Svar av Liendeborg för 1 månad sedan

Ditt svar på frågan