Vad heter de olika företagsmodellerna på engelska?

Frågad av quietlyecstatic. Sorterad i Finans & Affärer

Vinstmaximeringsmodellen?
Företagsledarmodellen?
Satisfieringsmodellen?
Intressentmodellen?
Kassaflödesbaserade modeller?

Tack!

Inget svar ännu


Ditt svar på frågan