Vad är FRA-lagen?

Frågad av Baronen. Sorterad i Juridik

Vad innebär egentligen den nya FRA-lagen som det just nu pratas om i media?

Om denna lag skulle gå igenom hur kommer läget skilja sig mot hur det ser ut idagsläget?

3 Svar

Bästa svaret

Lagen innebär att FRA får rätt att övervaka alla svenskars privata kommunikationer.
Den innebär t.ex. att om man har en blogg på en amerikansk server och skriver något på bloggen som egentligen är menat som ett skämt, men att det är svårt att avgöra om det är ett skämt eller inte att man riskerar att få sin dator konfiskerad, sitt hem genomsökt etc.etc.

Google har sagt att om lagen går igenom (vilket den har gjort) så kommer de att flytta ut sina servrar från Sverige. Detta innebär att alla som söker information på Google blir kontrollerade av FRA. Många tunga instanser, inklusive SÄPO(!) är mycket kritiska till lagen, till saken hör att varken USA eller Storbritannien anser att vi lever i en så farlig värld att den här typen av övervakning är nödvändig.

Och mycket, mycket mer, det är en lag som skapats med utgångspunkt från en falsk rädsla som många bär på. Det är t.ex. inte farligare att vistas ute nattetid idag i förhållande till hur det var på 80-talet, statistiskt sett har våldsbrotten inte ökat, men via media får vi en helt annan bild av verkligheten, vilket skapar rädsla och oro...

(3) (1) - Svar av webguide för 10 timmar sedan

Fakta om den antagna FRA-lagen
Försvarets radioanstalt (FRA) får rätt att spana i radiotrafik och kabeltrafik, det vill säga internet och telefonledningar.

* Signalspaning får ske för att kartlägga ”yttre hot” mot landet.

* Spaning i kabel får bara ske när trafiken går över Sveriges gräns.

* Signalspaning sker efter inriktningsbeslut från regeringen.

* Spaningen sker genom sökbegrepp, till exempel organisationsnamn eller kodord.

* Sökning på personer får bara ske om det är av ”synnerlig vikt”.

* En ny ”domstolsliknande” nämnd ska ge tillstånd till spaning med sökord.

* Spaningen är automatiserad och tillstånd ges för högst sex månader i taget.

* Regeringen ska senast i höst meddela närmare föreskrifter om tillämpning av tillståndsgivningen.

* Regeringen ska tillsätta en kommitté som ska följa FRA:s verksamhet ur ett integritetsskyddsperspektiv. Kommittén ska utse ett integritetsombud som ska närvara vid tillståndsprövning.

* Ett integritetsskyddsråd inrättas inom FRA.

* Datainspektionen får i uppdrag att följa FRA:s verksamhet ur ett integritetsperspektiv.

Lagen träder i kraft 1 januari 2009.

-- Saxat från TT --

(1) (0) - Svar av Olle för 9 timmar sedan

Massövervakning av sveriges data och teletrafik till andra länder. Dvs en ganska kass lag, men tror inte det kommer bli så stor skillnad från hur det är idag.

(0) (1) - Svar av jonas för 29 minuter sedan

Ditt svar på frågan