Vad är kostnader och utbetalningar?

Frågad av Sasha. Sorterad i Finans & Affärer

Undrar hur stor kostnaden är och utbetalningen år 1 &2 på min fråga

Inget svar ännu


Ditt svar på frågan