Vad är skillnaden mellan universitet och högskola?

Frågad av Joacim. Sorterad i Jobb & Utbildning

Vad är den egentliga skillnaden mellan ett universitet och en högskola? Är det skillnad på betyget man får?

3 Svar

Bästa svaret

Ett universitet har rätt att utfäda examina på forskarutbildningsnivå.

En högskola äger inte den rätten, det finns dock vägar runt det, t.ex. genom matt samarbeta med ett universitet och låta unuversitetet sköta examineringen medan högskolan står för den faktiska utbildningen.

(2) (0) - Svar av webguide för 3 månader sedan

Ett undantag till det från 'webguide' ser man på tekniska högskolor såsom Chalmers och KTH (kanske andra) där forskarutbildningar utfädas. Det finns en liknande skillnad i det amerikanska systemet mellan en 'college' och 'university'. Darför översätts CTH och KTH (och andra) till Chalmers University of Technology osv.

(0) (0) - Svar av Lyle för 1 dag sedan

Det stämmer inte riktigt. För det första är Chalmers tekniska högskola och Kungliga tekniska högskolan (KTH) universitet och inte högskolor, trots att de heter så. För det andra kan högskolor, trots att de inte har GENERELL rätt att utfärda examina på forskarutbildningsnivå, efter ansökan hos staten få rätt att utfärda examina på forskarutbildningsnivå inom ett specifikt område. Malmö högskola har exempelvis denna rätt inom området medicin. Flera högskolor har liknande rätt, fast inom andra områden, men vissa högskolor har inget sådant tillstånd alls, utan kan bara examinera på grund- och avancerad nivå.

(0) (0) - Svar av Vinnie för 16 dagar sedan

Ditt svar på frågan