Vad räknas som västvärlden?

Frågad av sanna. Sorterad i Samhälle

Man brukar kalla något för västvärlden, men varifrån mäter man det och vad är västvärlden i så fall?

1 Svar

Bästa svaret

Västvärlden är "den rika delen av världen", främst västra Europa (nuvarande EU) och forna kolonier med engelska som främsta modersmål (USA, Australien, Canada). Japan anses inte tillhöra västvärlden även om det är världens näst största ekonomi.

Susning

(1) (0) - Svar av wiseguy för någon sekund sedan

Ditt svar på frågan