Varför blir glas blöta?

Frågad av KalleBra. Sorterad i Allmänt

Om man har ett glas med vatten och is i, så blir efter en stund glaset blött på utsidan. Hur kommer det sig?

2 Svar

Vattnet eller isen kondenserar för det är varmare utanför än i glaset.
Vatten som ses på utsidan av ett kallt glas en varm dag är kondensation. Motsatsen till kondensation är förångning, då en vätska övergår till gas eller ångform. Se även avdunstning.

(0) (0) - Svar av Astylee för 54 minuter sedan

När vatten blir tillräckligt varmt övergår vatten till gasform, men det är alltså det motsatta som händer här?
Vattenångan i luften kyls ner av det kalla glaset och övergår till flytande form.

(0) (1) - Svar av KalleBra för 4 timmar sedan

Ditt svar på frågan