Varför har världens kulturer utvecklats i så olika riktning, trots det gemensamma afrikanska ursprunget?

Frågad av liso.

Hur kommer det sig att världens kulturer blivit så olika, trots att människan har sitt gemensamma ursprung i Afrika?

Inget svar ännu


Ditt svar på frågan