Profil för Mailman


Användarstatistik


Senaste svaren av Mailman

Nej nej nej....utnyttjing eller utnyttjning som jag skulle stavat det säger man inte. Det heter, som i ditt exempel "...det är ATT UTNYTTJA".

(3) (0) - Svar på frågan Vad heter det egentligen? för 4 månader sedan

"När en man får orgasm sker liksom hos tjejen muskelsammandragningar i underlivet. Detta sker för att kunna stöta ut sädesvätskan. Sperman kommer i ett antal "portioner", cirka fyra till sex stycken.

Syftet med tjejens orgasm är att underlätta befruktning. När en tjej får orgasm producerar hennes underliv en form av glidmedel som ska hjälpa killens spermier att nå äggcellen."

:::: //www.minkompisundrar.nu

(2) (0) - Svar på frågan vad händer för 4 månader sedan

Första århundradet före Kristus omfattar 1 f.Kr. till 99 f.Kr. andra århundrade före Kristus 100 f.Kr. till 199 f.Kr. osv. man räknar alltså bakåt i tiden utifrån Kristi födelse på detta sätt.

I andra kalendrar räknas åren utifrån andra händelser. Den muslimska kalendern börjar 16 juli e. Kr. då Muhammeds flykt till Mekka ägde rum, medan den romerska kalendern började 21 april 753 f.Kr. då Rom grundades och den hebreiska kalendern började 7 oktober 3761 f.Kr. då Adam skapades.

Det här sättet att räkna kommer ifrån medeltidsmunken Dionysius Exiguus som fick i uppdrag år 525 att räkna ut när Jesus föddes och sedan skulle man kalla det år som följde för år 1, dvs ”det första året efter Kristi födelse” (Dessförinnan hade man inte alls haft någon liknande ”universell” tideräkning, utan man hade angett tiden för olika händelser efter varierande riktmärken, som till exempel "det tjugonde året efter kejsaren XX makttillträde", "år 76 efter en stads grundläggande" osv.)

Och ja, eftersom vikingatiden ägde rum cirka 790-1100 e.Kr så skulle du då få svaret i form av e.Kr. Och det måste väl inte direkt snurra kring kristi födelse men det är västvärldens sätt att räkna tiden.

Man har dock använt sig av "Anno Mundi" som innebar att man räknade årtal efter när världen skapades. Men det fanns givetvis olika upfarttningar om när den skapades. Och det är det enda räknesätt som inte direkt hade med religion att göra, religionen påverkade dock frågan om NÄR världen skapades.

Stenåldern, järnåldern och bronsåldern har att göra med de vapen som användes då. Stenåldern använde man sten som vapen, sen övergick ma till brons, och sen till järn.

Ref: wikipedia och så vidare......

(1) (0) - Svar på frågan Före och Efter Kristus.. för 10 timmar sedan

Paragraferna kommer från lagboken för övrigt, resten e kurslitteratur.

(2) (0) - Svar på frågan Garanti Vid Bilköp för någon sekund sedan

När man köper bil finns ingen garanti om den går sönder.
Däremot står säljaren för felet OM du köpt bilen i så kallat "god tro", dvs att det inte fanns ngn anledning för dig att tro att något var fel på bilen. Och att säljaren var i "ond tro", att han/ hon visste om felet men sa ingenting om det.

Självklart finns det en hake på detta också, och det är en så kallad "undersökningsplikt". Om säljaren har sagt att du bör undersöka bilen, och du väljer då att inte göra det så kan du inte kräva nånting av säljaren i efterhand om bilen har ngt fel.

"Undersökning av varan före köpet
20 § Köparen får inte såsom fel åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet."


Sen beror det på om felet är "abstrakt" eller "konkret". Alltså om felet är "abstrakt" så innebär det att du inte kunnat se felet, att det är dolt. Konkret fel är ett fel som du bör ha kunnat se, t.ex repor eller att hela motorn e borta. Om felet på bilen är konkret, så är det så att säga ditt eget fel.

Avslutningsvis kan du stryka det här med "befintligt skick" som de flesta kör med:

"Befintligt skick
19 § Även om varan har sålts i "befintligt skick" eller med ett liknande allmänt förbehåll skall den anses felaktig, om

1. varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet,

2. säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller

3. varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta. "

Skriv gärna vad som är fel :)

Good luck.....

(4) (1) - Svar på frågan Garanti Vid Bilköp för någon sekund sedan

"Sovtiden är väldigt individuell. De flesta människor sover mellan 6 och 8 timmar per dygn. För att kunna vara tillräckligt vaken under hela dagen krävs minst 4-5 timmars sömn. För att känna sig utsövd behöver de flesta människor minst 6 timmars sömn. Under sommaren är sömnbehovet lite mindre, under vintermånaderna lite större. Man skall undvika mer än 9 timmars sömn per dygn (genomsnittsvärde, gäller inte vid enstaka tillfällen när man måste återhämta sömnen). För mycket sömn gör att man blir slö, lätt deprimerad eller har svårt att koncentrera sig."

Ref: sahlgrenska.se/sv/Sahlgrenska-universitetssjukhuset/6/Lungmedicin-och-allergologi/Somnlab/Fragor-och-svar/Om-somn/

(3) (0) - Svar på frågan Hur mycket sömn behöver människan? för 13 minuter sedan

Buddy Holly - Everyday

Stämmer det?

(4) (0) - Svar på frågan Felix låt? för 31 minuter sedan

Hur mycket en studsboll studsar beror på hur elastisk studsbollen är, och givetvis vad den ska studsa på. En mindre elastisk boll studsar mindre än en mer elastisk boll.

Den primära kemikalien är polybutadien men även små substanser av svavel ingår för att förstärka materialet och för att fungera som en vulkaniserande verkningsmedel. När man pratar om vulkaniserande så menar man i det här fallet att man vill få korsande sammankopplingar mellan polybutadien kedjorna. De korsande sammanbindningarna mellan polybutadien är viktigt för att optimera studsen och livslängden hos bollarna.

(4) (1) - Svar på frågan Varför studsar studsbollar? för 6 dagar sedan

1905 så drog sig norge ur unionen med sverige trots Sveriges protester. Det blev nästan krig mellan våra länder men det hela löste sig till slut och i dag ser vi på det hela med historiens ögon och har lite skoj åt det istället, men just då va det va det på allvar....

(5) (1) - Svar på frågan Sverige vs Norge för 7 dagar sedan

Saltvatten är tyngre och tätare, eftersom salt och vattenmolekyler binder sig tätare till varandra än de gör till sig själva, därför blir det tyngre än sötvatten.

Ett beviset på detta är t. ex om man blandar en liter salt med två liter vatten. Man skulle kunna tro att det skulle ge tre liter saltvatten, men det gör det inte. Resultatet blir mindre än tre liter - vattnet har blivit tyngre och volymen har inte blivit större.

(2) (0) - Svar på frågan Saltvatten för 8 dagar sedan